Zakendoen over de grens in Vlaanderen en Nederland

Zakendoen over de grens in Vlaanderen en Nederland

Zeeland / West Brabant Business en Frame21 (Herenthals, Roosendaal) vroegen me om kennis te delen over zakelijke contact tussen Vlamingen en Nederlanders. Ik stelde een presentatie samen waarin ik mijn ervaring deelde na 15 jaar in Vlaanderen en Brussel te hebben gewoond.

Inspiratie zocht ik bij gekende Belgen en Nederlanders, die over de grens goed presteren, zoals Jean-Francois van Boxmeer (CEO Heineken) , Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC Handelsblad), Duco Sickinghe (v/m CEO Telenet) en sterrenkok Sergio Herman.

Aanpassen

Vooral Sickinghe biedt interessante aanknopingspunten bij het onderzoeken van samenwerking tussen Nederlanders en Belgen. Hij werd eerder in Vlaanderen gekozen tot Manager van het Jaar. ‘Het is lastig om het toe te geven’, schreef de Vlaamse zakenkrant De Tijd destijds, ‘maar een Nederlander kan een meerwaarde opleveren voor de Belgische economie.’

Als gevolg van een internationale loopbaan kende Sickinghe al het belang van je aanpassen aan de lokale cultuur. Door een huis te kopen in België toonde hij zijn medewerkers bovendien direct commitment ten aanzien van zijn aanstelling. Media roemen hem als uitstekend communicator, geslepen onderhandelaar en keiharde werker. Na een moeilijke start hield zijn reputatie gelijke tred met de stijgende prestaties van Telenet. “Sickinghe heeft Vlaanderen aan de breedband gekregen”, aldus de krant.

Appreciatie en Respect

Interessant zijn zijn opmerkingen met betrekking tot het familiegevoel binnen een bedrijf. ‘Je moet zorgen dat je medewerkers gelukkiger zijn dan die van de concurrentie. Dan win je.’, aldus de man die vaak zelf te vonden was in het callcenter. Dat is opvallend, in een land waar een (Nederlandse) baas vaak met argwaan wordt bezien. Of zoals Sickinghe de verhoudingen samenvat: ‘De Nederlander apprecieert de Vlaming, maar respecteert hem niet. En de Vlaming respecteert de Nederlander, maar apprecieert hem niet.’ Dat spreekwoord is volgens mij nog steeds heel correct’, zegt Sickinghe in de Volkskrant. ‘De Vlaming zegt: Nederlanders doen mooi werk, ze hebben grote internationale bedrijven, maar: is it fun to be with them? Terwijl de Nederlanders zeggen: een pint pakken in Antwerpen is altijd leuk, maar wat spelen die Belgen nou klaar?’

Sickinghe raakt hier een belangrijk onderdeel in de Vlaams-Nederlandse verhoudingen. Deze zijn deels gebaseerd op zichtbare culturele elementen als taal en gedrag. Hierdoor zijn we geneigd om de Nederlanders en Vlamingen vanuit het eigen perspectief te (kunnen) beoordelen, terwijl er grote verschillen zijn.

Machtsafstand, Mannelijkheid, Maaltijd

Zo is de machtsafstand in Vlaanderen veel groter tussen baas en medewerker dan in Nederland, waar de baas vaak wordt getutoyeerd en idealiter op basis van coachend leiderschap opereert. Terzijde: zie hoe Sickinghe hiermee om is gesprongen.

Daarnaast hebben Nederlanders een meer feminiene cultuur dan de Vlamingen. Hierin speelt bijvoorbeeld het bereiken van consensus tijdens een overleg een grote rol. Belgen kennen deze cultuur veel minder.  Een variant hierop is het gegeven dat Vlamingen een luistercultuur hebben en Nederlanders een praatcultuur. Geef Vlamingen dus de ruimte om hun zegje te doen en de juiste argumenten aan te voeren. Probeer als Nederlander te luisteren naar wat Vlamingen tussen de regels of non-verbaal communiceren.

Belgen zijn terughoudender ten aanzien van veranderingen en innovatie. Zo was Windows-gebruik eerder in Nederland populair en is de huidige penetratie van Internet-gebruik en e-commerce er hoger dan in Vlaanderen.

Neem de tijd om je Vlaamse zakencontact beter te leren kennen. België biedt hiertoe gelegenheid in overvloed in zijn talrijke restaurants. Laat je contracten even achter op kantoor. Als de relatie goed zit, volgt in Vlaanderen de rest vaak vanzelf.

Dikke Nekken, Calimero en Complexiteit.

Van Nederlandse zakenmensen wordt verwacht dat ze zich kunnen verkopen. Belgen ervaren deze stijl vaak als arrogant (een dikke nek hebben), terwijl dat niet altijd de intentie is van de Nederlander.

Vlamingen meten zich soms het Calimero-gevoel aan, zij het ten onrechte. Als Nederlander kun je hierop reageren door te wijzen op de grote Belgische verworvenheden op cultureel en economisch gebied.

Tenslotte is het goed te beseffen dat de “in your face” houding en transparantie van de Nederlanderse bedrijfscultuur in Vlaanderen vaak minder wordt geapprecieerd. België is in vele opzichten meer complex dan Nederland, maar een Vlaamse manager zal er uiteindelijk altijd voor zorgen dat er een oplossing gevonden wordt. Geef hem dan ook die ruimte om tot resultaat te komen.

Na afloop was het algemeen gevoel dat er tussen de 2 landen nog zo veel meer groei te realiseren is. Voor Nederlanders een welvarende groep Nederlandstalige consumenten die je een 40% grotere afzetmarkt kunnen opleveren. Voor Belgen 17 miljoen consumenten die dezelfde taal spreken en open staan voor aantrekkelijke proposities.

 
 
 
Alexander Vissers

Buitenlandse markten ontwikkelen. Dat is wat Alexander met veel passie doet en waar hij het verschil maakt voor opdrachtgevers.